Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สมุดไทย
สมุดไทย
สมุดไทย
ใบลาน

หนังสือศาลายาเมืองน่าเที่ยว

salaya travel1 

"ศาลายาเมืองน่าเที่ยว: สัมผัสเสนห์ ชีวิต "สุขใจ" ใกล้กรุง" จะพาผู้อ่านท่องเที่ยวและเพลิดเพลินไปกับสถานที่ สายน้ำ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน รอคอยให้ผู้คนเข้ามาเยี่ยมเยือน รอยยิ้มของผู้คน วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในท้องถิ่น นับเป็นความโดดเด่นที่เชื้อเชิญให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวเสมอมา <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>

เพลินพุทธมณฑล ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

plearn2

วารสารเพลินพุทธมณฑล ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2559) นำเสนอเรื่องข้าว ผ่านมุมมองของประวัติศาสตร์ ศิลปะ วิถีชุมชน และการบูรณาการเรื่องข้าวกับความรู้ในเชิงวิชาการ ทำให้ข้าวกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ยังผลให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของข้าว <<คลิกที่ภาพเพื่อผ่านฉบับเต็ม>>