การจัดการความรู้

 ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ KM 2562 

1. ฮวงจุ้ยดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 

2. แรงบันดาลใจในการเขียน Story Telling

3. เทคนิคพิชิต TOEIC 400++

4. การเขียนขอทุนวิจัยจากภายนอก

5. การใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณเบื้องต้น

6. การใช้ SPSS for window

 

 รายละเอียด เพิ่มเติม

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความรู้

ความรู้ทั่วไป KM

ความรู้ทั่วไปทั้งหมด

สรุปผลการติดตามผลการเรียนรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม (KM)

 

ดาวน์โหลด