[13 กันยายน2560] โครงการ มหิตลาภาษาศิลป์ (ภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ มหิตลาภาษาศิลป์ (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยจัดให้มีแข่งขันการพูดสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational speech) ภายใต้หัวข้อ Self-Access Learning in th 21st Century หรือ Environment-Friendly Lifestyles โดยมีบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

1IMG 1022 2IMG 0977 3IMG 0996 4IMG 1394 4IMG 1394 6IMG 1419  7IMG 1120 8IMG 1049 9IMG 1415 10IMG 1530 11IMG 1487 12IMG 1547 13IMG 1569 14IMG 1573 15IMG 1576 16IMG 1578 17IMG 1580 18IMG 1582 19IMG 1584 20IMG 1586 IMG 1544 IMG 1550 IMG 1554 IMG 1558 IMG 1560 IMG 1562 IMG 1564 IMG 1566 IMG 1567 IMG 1572 IMG 1576 IMG 1582