ติดต่อเรา

  • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
    โทร. +66 2441-4401-8
    แฟกซ์. +66 2441-4410
    อีเมล์ : lapr@mahidol.ac.th
  • แผนที่คณะศิลปศาสตร์