ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

INTRANET | TH | ENG

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแก่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

 

ที่ได้รับมติเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
talktodean h

mu elt1 12

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

admission61 smal

 

governance2017   eEvaluation   4banner   lagreen2017
3banner   governance2017   la journel   la AP
st form