หากประสงค์ใช้ห้อง 419 กรุณาติดต่อคุณโสภา (หลักสูตร ป.โท) โทร.0-2441-4401 ต่อ 1105

ก่อนทำการจองในระบบ--ขอบคุณค่ะ