MU Webmail : lapr@mahidol.ac.th  | LINE : lamu.pr  | LINE official : @lamu.pr  | Facebook : Mahidol University, Faculty of Liberal Arts  | Tel : (+66)2441-4401-4

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 4/2562

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง  10 สิงหาคม 2562

toeic poster 26112018

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 4/2562 (ศาลายา)

 • ระยะเวลาการอบรม 23 สิงหาคม - 17 กันยายน 2562
 • ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง
 • ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 17:00 - 20 :00 น.
 • ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
 • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น

 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 4/2562 (พญาไท)

 • ระยะเวลาการอบรม 31 สิงหาคม - 14 กันยายน 2562
 • ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง
 • ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ 9:00 - 16:00 น.
 • ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 • ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
 • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น

  

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-210322-3

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: caas.lamu@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730, 1724
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: caas.lamu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CAAS.LAMU

ประชาสัมพันธ์