MU Webmail : lapr@mahidol.ac.th  | LINE : lamu.pr  | LINE official : @lamu.pr  | Facebook : Mahidol University, Faculty of Liberal Arts  | Tel : (+66)2441-4401-4

หลักสูตร “ตอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษพิชิตงานและเรียน” (Job/Study Interview Bootcamp)

หลักสูตร “ตอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษพิชิตงานและเรียน” (Job/Study Interview Bootcamp) เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะสมัครเข้าทำงานหรือศึกษาต่อในระดับสูง เพื่อเตรียมพร้อมในการตอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ

jobstudy poster 28122018

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มีนาคม 2562

จัดอบรมที่ ศาลายา

  • วัน-เวลาการอบรม วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
  • เวลา 9:00 - 16:00 น. จำนวน 6 ชั่วโมง
  • ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
  • สถานที่อบรม อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 15 คน/รุ่น
ลงทะเบียนออนไลน์  ตรวจสอบรายชื่อ

 

จัดอบรมที่ พญาไท

  • วัน-เวลาการอบรม วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
  • เวลา 9:00 - 16:00 น. จำนวน 6 ชั่วโมง
  • ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
  • สถานที่อบรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 15 คน/รุ่น

  

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-210322-3

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: caas.lamu@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730, 1724
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: caas.lamu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CAAS.LAMU