โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 1

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การอบรมเป็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร

poster japan 08012019

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มีนาคม 2562

รุ่นที่ 1/2562 จัดอบรมที่ ศาลายา

  • ระยะเวลาการอบรม 19 มีนาคม - 12 เมษายน 2562
  • ทุกวันอังคาร พุธ และศุกร์ เวลา 17:00 - 20:00 น.
  • ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 15 คน/รุ่น

 

รุ่นที่ 1/2562 จัดอบรมที่ พญาไท

  • ระยะเวลาการอบรม 17 มีนาคม - 28 เมษายน 2562
  • ทุกวันอาทิตย์ 9:00 - 16:00 น.
  • ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 15 คน/รุ่น

 

  

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-210322-3

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: caas.lamu@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730, 1724
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: caas.lamu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CAAS.LAMU

ประชาสัมพันธ์