MU Webmail : lapr@mahidol.ac.th  | LINE : lamu.pr  | LINE official : @lamu.pr  | Facebook : Mahidol University, Faculty of Liberal Arts  | Tel : (+66)2441-4401-4

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 2

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถอ่านตัวอักษรได้ หรือผ่านการอบรมมาแล้วอย่างน้อย 30 ชั่วโมง การอบรมเป็นการบรรยายและฝึกทักษะที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร

caas japan Poster 2 18032019

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 เมษายน 2562

รุ่นที่ 2/2562 จัดอบรมที่ ศาลายา

  • ระยะเวลาการอบรม 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
  • ทุกวันอังคาร พุธ และศุกร์ เวลา 17:00 - 20:00 น.
  • ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 15 คน/รุ่น

 

รุ่นที่ 2/2562 จัดอบรมที่ พญาไท

  • ระยะเวลาการอบรม 12 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2562
  • ทุกวันอาทิตย์ 9:00 - 16:00 น.
  • ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 15 คน/รุ่น

 

  

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-210322-3

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: caas.lamu@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730, 1724
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: caas.lamu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CAAS.LAMU