MU Webmail : lapr@mahidol.ac.th  | LINE : lamu.pr  | LINE official : @lamu.pr  | Facebook : Mahidol University, Faculty of Liberal Arts  | Tel : (+66)2441-4401-4

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT (ระดับ N5)

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT (ระดับ N5)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับ JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) ระดับ N5 เพื่อเตรียมพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ทั้งคำศัพท์ คันจิ ไวยากรณ์ ทักษะการอ่าน และทักษะการฟังเพิ่มความเข้าใจในหลักการของข้อสอบ เพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ ได้ตรวจสอบความรู้ของตนก่อนเข้าสอบ เน้นฝึกทำแบบฝึกหัด วิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ

poster JLPT 01 02052019

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562

จัดอบรมที่ พญาไท

  • ระยะเวลาการอบรม 17 สิงหาคม - 14 กันยายน 2562
  • ทุกวันเสาร์ 9:00 - 16:00 น.
  • ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น

 

  

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-210322-3

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: caas.lamu@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730, 1724
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: caas.lamu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CAAS.LAMU