MU Webmail : lapr@mahidol.ac.th  | LINE : lamu.pr  | LINE official : @lamu.pr  | Facebook : Mahidol University, Faculty of Liberal Arts  | Tel : (+66)2441-4401-4

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม

ieltsposter 30042019

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 กรกฎาคม 2562

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ครั้งที่ 3/2562 (ศาลายา)

 • กำหนดการอบรม 23 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2562
 • ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 17:00 - 20 :00 น.
 • ระยะเวลาเรียน 42 ชั่วโมง
 • ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ค่าลงทะเบียน 5,600 บาท
 • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น

 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ครั้งที่ 3/2562 (พญาไท)

 • กำหนดการอบรม 3 - 31 สิงหาคม 2562
 • ระยะเวลาเรียน 42 ชั่วโมง
 • ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ 9:00 - 16:00 น.
 • ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 • ค่าลงทะเบียน 5,600 บาท
 • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น

 

  

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-210322-3

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: caas.lamu@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730, 1724
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: caas.lamu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CAAS.LAMU

ประชาสัมพันธ์