MU Webmail : lapr@mahidol.ac.th  | LINE : lamu.pr  | LINE official : @lamu.pr  | Facebook : Mahidol University, Faculty of Liberal Arts  | Tel : (+66)2441-4401-4

โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น

โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น

เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีน หรือผู้ที่สนใจ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน การเรียนการสอนเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้เรียนจะได้ฝึกภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะดังกล่าว ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน และการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

poster chainess 08102018

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มกราคม 2562

กำหนดการจัดอบรม

  • กำหนดการอบรม 5 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2562 (จำนวน 30 ชั่วโมง)
  • ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 17:00 - 20:00 น.
  • สถานที่อบรม ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น
สมัครอบรมที่ศาลายา  ตรวจสอบรายชื่อ

  

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-210322-3

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: caas.lamu@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730, 1724
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: caas.lamu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CAAS.LAMU