โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น (Basic Korean)

โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น (Basic Korean)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลี โดยผู้เรียนจะได้รับการปูทักษะพื้นฐาน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถนำไปต่อยอดในระดับต่อไปได้

poster korean

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 เมษายน 2562

กำหนดการจัดอบรม

  • กำหนดการอบรม 4 พฤษภาคม - 6 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 30 ชั่วโมง)
  • ทุกวันเสาร์ เวลา 13:00 - 16:00 น.
  • สถานที่อบรม ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น

  

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-210322-3

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: caas.lamu@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730, 1724
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: caas.lamu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CAAS.LAMU

ประชาสัมพันธ์