MU Webmail : lapr@mahidol.ac.th  | LINE : lamu.pr  | LINE official : @lamu.pr  | Facebook : Mahidol University, Faculty of Liberal Arts  | Tel : (+66)2441-4401-4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ” รุ่นที่ 1

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่พิธีกร และพัฒนาศักยภาพด้านการพูดแบบพิธีกรและทักษะการทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาไทย ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม เพื่อเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติงานพิธีกรในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป

caas poster 13122018

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มกราคม 2561

จัดอบรมที่ พญาไท

  • ระยะเวลาการอบรม 2-3 กุมภาพันธ์ 2562
  • ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 9:00 - 16:00 น.
  • ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
  • ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น

  

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-210322-3

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: caas.lamu@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730, 1724
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: caas.lamu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CAAS.LAMU