ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ

หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป

โครงการที่จัดต่อเนื่อง เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ประเภทนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ(บัตรสีบรอนซ์) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรม TOEIC, TOEFL, IELTS

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ การสอนภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่างๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอื่นๆ

  • อบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 1
  • การอบรมการเขียนเอกสารราชการ
  • การอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร (ภาคภาษาอังกฤษ)
  • การอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร (ภาคภาษาไทย)
  • การอบรม Intensive English Course
  • การอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ
  • โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวด้วยตนเอง
  • การเสวนาวิชาการ "ศิลปศาสตร์สู่สังคม
  • การอบรมการเขียนเอกสารราชการ

ดูโครงการทั้งหมด

In-House Training

"รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาและจัดอบรมสัมมนาในองค์กรทั้งรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้น 1-2 วัน และแบบการฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องระยะยาว ภายใต้การควบคุมดูแลโดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้วยหลักสูตรมุ่งเน้นด้านคุณภาพและทันสมัย โดยสามารถจะประยุกต์เนื้อหาและแนวทางการนำเสนอที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรแต่ละแห่ง เช่น หลักสูตรด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา การแปลและการล่าม การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การเรียน การสอน การประเมินผล ฯลฯ

ผลงานที่ผ่านมา

สมัครสอบ TOEIC, MU-ELT

 

ติดต่อหน่วยบริการวิชาการ

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-4401-8 ต่อ 1106, 1724, 1730
อีเมล aa.la.mu@hotmail.com