เจ้าหน้าที่

สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

Suwanna
  • นางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ
  • เลขานุการคณะ
  • suwanna.san@mahidol.ac.th
  • โทร.i-36-1708
Saipin
  • นางสาวสายพิณ หมอนวดดี
  • เลขาคณบดี
  • saipin.mor@mahidol.ac.th
  • โทร.i-36-1706