คณะกรรมการโครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy Time) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

1 IMG 7048 IMG 7054 IMG 7073 IMG 7076 IMG 7077 IMG 7080 IMG 7089