เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานงานรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ และการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสิริวิทยา และห้อง 218 โดยมีพิธีมอบรางวัลแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่น การบรรยายพิเศษเรื่อง “The Last Lecture” โดยคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา เจ้าของสำนักพิมพ์ openbooks รวมถึงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

1IMG 0684 2IMG 0544 3IMG 0546 4IMG 0642 5IMG 0652 6IMG 0673 7IMG 0540 8IMG 0507 9IMG 0510 10IMG 0512 11IMG 0518 12IMG 0521 13IMG 0532