MU Webmail : lapr@mahidol.ac.th  | LINE : lamu.pr  | LINE official : @lamu.pr  | Facebook : Mahidol University, Faculty of Liberal Arts  | Tel : (+66)2441-4401-4

[2 - 9 มิถุนายน 2561] ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนวัฒน์ นุตยางกูล ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 (มอดินแดงเกมส์)

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนวัฒน์ นุตยางกูล ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 (มอดินแดงเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
กีฬาลีลาศ ประเภท Latin American
- รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป
เหรียญทอง จังหวะ Rumba 
- รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป
เหรียญเงิน จังหวะ Rumba 
เหรียญทองแดง จังหวะ Cha Cha Cha

 1 2 3 4 5 6 7 8 Slide1