MU Webmail : lapr@mahidol.ac.th  | LINE : lamu.pr  | LINE official : @lamu.pr  | Facebook : Mahidol University, Faculty of Liberal Arts  | Tel : (+66)2441-4401-4

[25 มีนาคม 2561] แสดงความยินดีในโอกาสที่รับมอบประกาศนียบัตรในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการสืบทอดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (ค่ายที่ 6 ลำตัด) (ผศ.ดร.อภิลักษณ์)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่รับมอบประกาศนียบัตรในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการสืบทอดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (ค่ายที่ 6 ลำตัด) จากนายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

1