รู้ไว้ใช่ว่า อ่านและดูก่อนเริ่มใช้งาน e-learning

***นักศึกษารายวิชา LAEN 338 และ LAEN 341 ให้ Log in โดยใช้รหัสนักศึกษาเป็น username และ password เมื่อเข้าไปแล้วให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเปลี่ยนอีเมลเป็นอีเมลที่นักศึกใช้เป็นประจำเพื่อประโยชน์ในกรณีที่นักศึกษาลืมรหัสผ่านแล้วต้องการกู้รหัสผ่านกลับคืน***

*** Username เป็นรหัสนักศึกษาไม่ต้องมี u นำหน้านะคะ ***

หากลืมรหัสผ่านทำอย่างไร คลิกดูที่นี่

วิธีการลงทะเบียนเข้าเรียน (Enroll Course) 

***หากนักศึกษามีปัญหา log in เข้าระบบไม่ได้กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบที่ panida.noo@mahidol.edu ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น หากส่งไปที่เมลอื่น นักศึกษาจะไม่ได้รับการตอบกลับนะคะ***

Skip available courses

Available courses

 • English speaking skills relevant to different daily situations and situations related to students’ fields of study, also including communication through e-mails in English.

 • The role of ELT; ELT methods: approach, design, procedure; language syllabus design and lesson planning; goals and standards at school and tertiary levels; and teaching demonstrations 

 •  Presentation skills in the students’ fields of study using appropriate and accurate English to deliver the message clearly, interestingly and effectively: emphasizing language use, statistics description, presentation strategies supported by software programs and research skills that enhance life-long learning

 • Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills, i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in academic reading and issues that enhance students’ world knowledge.

  Self enrolment: LAEN 106 English Level 4
 • น้องๆ English Level 2 สามารถศึกษาวิธีการเข้าทำแบบฝึกหัดในเว็บได้จากวิดีโอ Enroll ข้างบนค่ะ


  Course Description

  This course is a part of English Level 2 for Mahidol University students. It offers students an opportunity to learn outside the classroom and promotes their autonomous language learning. The course includes some important grammar points, shedding light on subject-verb agreement, quantifiers, active and passive voice, and verb tenses. It provides different kinds of sentence structure for students to practice and review what they have learned in the classroom. It also allows them to be more prepared for the exams.

  Course Syllabus Download

  Self enrolment: LAEN 104 English Level 2
 • E-lessons and E-exercises to promote autonomous language learning for students in course LAEN 105 - English Level 3. Topics include reading, writing, grammar, and listening. Students can also get in touch with instructors and ask for information in the forum.

  LAEN 105

  Self enrolment: LAEN 105 English Level 3